of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ANS-211
Sağlık Hukuku
1.0
0.0
0.0
1.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık alanında insanların sahip oldukları temel hakları öğretmek.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
 
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ER, Ünal; Sağlık Hukuku, 2008.
ÜÇIŞIK, Fehim; Sağlık Hukuku, 2010.
HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, 2012.
ATEŞ, Metin; Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011.
Diğer Kaynaklar
DEMİR, Mehmet; Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı, Uluslar arası Kaynaklar, 2006.
METİN, Sevtap; Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk, 2010.
KIZILARSLAN, Hakan; Vücudun Muayenesi ve Örnek Alma, 2007.
KICALIOĞLU, Mustafa; Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, 2011.
ÖZAY, Merter; Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2006.
SERT, Gürkan; Hasta Hakları, 2004.
SARITAŞ, Hatice; Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, 2006.
TÜRKMEN, Ali; Hasta ve Hekim Hukuku, 2010.
TACİR, Hamide, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 2011.
YILMAZ, Battal; Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 2010.
KARASU, Sinem; Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü, 2009.
PETEK, Hasan; İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, 2009.
ŞENOCAK, Zarife; Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, 1998.
ÖZDEMİR, Hayrünnisa; Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, 2004.
ÇATAK IRIZ, Betül; Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu, 2011.
AYDIN, Murat; Tıbbi Müdahale Olarak Organ ve Doku Nakli ve Ceza Sorumluluğu, 2008.
ÇAKMUT, Özlem; Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku Açısından İncelenmesi, 2002.
DEMİR, Mehmet; Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, 2010.
SERT, Gürkan; Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı, 2008.
İPEKYÜZ, Filiz; Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, 2006.
HATIRNAZ, Gültezer; Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, 2009.
KARAKAŞ, İsa; Uygulamalı Genel Sağlık Sigortası Rehberi, 2010.
KAZMIER, Janice; Health Care Law, 2008.
FURROW, Barry; JOST, Timoty; JOHNSON, Sandra; Health Law, 2000.
KERVEY, Tamara; McHALE, Jean Vanessa; Health Law and The European Union, 2004.
MOSSIALOS, Elias;PERMANAND, Govin; BAETEN, Rita; KERVEY, Tamara; Health Systems Governance in Europe, 2010.
GOSTIN, Lawrence; Public Health Law and Ethics, 2002.
Materyal
Dokümanlar
GÜZEL, Ali; Uluslararası I.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2010.
GÜZEL, Ali, Uluslararası II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2011.
SEMPOZYUM, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 2008
BAYGIN, Cem; UÇAR, Metin; BÜYÜKAY, Yusuf; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan, 2006.
SARP, Nilgün; HAKERİ, Hakan; Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2010.
SARP, Nilgün; II.Sağlık Hukuku Sempozyumu, Kıbrıs, 2011.
WHO, The World Health Reports
WHO, World Health Statistics
WHO, International Health Regulations
WHO, The International Classification of Diseases
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
5
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
5
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
5