of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Sevim ÖÇAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders, bireyin aile ve toplumla olan ilişkilerini etkileyen temel ilkeleri inceler ve bu bilgilerin hasta ve sağlam bireylerle olan etkileşiminde kullanılmasını konu alır.
Dersin Hedefleri
1)Terapötik iletişim sürecini ve bileşenlerini açıklamak.
2)Hasta ya da sağlam bireylerle kendi kişisel etkileşim süreçlerini analiz edebilmek.
3)İletişim yeteneklerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini kendi yaşamlarında ve meslek hayatlarında kullanabilmek.
4)Özel yaşantılarında ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları çeşitli sorunları fark edebilmek ve bunların çözüm yollarını belirleyebilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kişi konu ile ilgili temel düzeyde bilgilenir. İletişimi etkileyen faktörlerden anksiyete,stres,kriz ve duygusal yoksunluk,ağrı-öfke-ümit konularında bilgi sahibi olur, özel durumlarda iletişim yöntemlerini öğrenir.
Dersin İçeriği
İletişim nedir?,İletişimi etkileyen faktörler,Etkili iletişim ve beden dili,Anksiyete, stres, Kriz ve duygusal yoksunlık,Ağrı-öfke-Ümit,İletişimi etkileyen yaklaşımlar, İletişimi kolaylaştıran yetenekler,Özel durumlarda iletişim,Değişen Türk toplumunda iletişim
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
2
30
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
4
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Köknel, Ö. Kişilik. 10.Baskı Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,1983
2-Cüceloğlu D. İnsan İnsana. 4. basım. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993
3- Köknel Ö. Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı
4-Doğan, O. Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Songür Yayınları Ankara, 2002
5-Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayınları İstanbul,1996
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sağlıklı ve güvenli ameliyathane ortamı sağlamak
3
2
Anestezi uygulaması sırasında kullanılan tüm alet ve cihazların bakım ve kalibrasyonlarını yapmak
1
3
Anestezi uygulaması sırasında hastaların yaşamsal bulgularını değerlendirip izlemek
1