of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-101
Acil Hasta Bakımı I
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Acil hasta bakımı 1 dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca solunum sistemi ve kardiyak hastalıklarda acil bakım uygulamak yaşam bulgularını doğru değerlendirebilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin Hedefleri
1.Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerinin öğretilmesi
2.Solunum Sistemi Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi
3.Kardiovasküler Sistem Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi
4.Sinir Sistemi Hastalıkları ve Acil Bakım Uygulamalarının Öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
2.Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
3.İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
4.Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
5.Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
6.Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
7.Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek,
8.Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
9.Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
10.Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak.
Dersin İçeriği
Hastane Öncesi Acil Bakım, Tanıya Götürücü Bulgular ,Hastanın Değerlendirilmesi, Fizik Muayene, Solunum Sistemi Hastalıkları ve Acilleri, Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ve Acilleri,Sinir Sistemi Hastalıkları ve Acilleri, Arteriyal kan basıncı, ateş ,solunum nabız ölçüm uygulamaları,
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
157
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1)Emergency Medicine (A Comprehensive Study Guide) Judith E. Tintinalli
2)Ambulans Ekipleri Standardizasyonu Dr. Turhan Sofuoğlu, Doç.Dr. Hakan Topaçoğlu, Dr. R.Okan Erol
3)Par-der Yayınları,
4)Alanda Acil Bakım, Yrd. Doç.Dr. Sezgin Sarıkaya, Yeditepe ÜniversitesiMateryal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak.
4
2
2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak
3
3
3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak
5