of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-103
Acil Sağlık Hizmetleri I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
öğrenciyi yönetmelikler, mevzuatlar, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmektir. Paramedik olarak yetki ve sorumluluklarını bilmesini sağlamak.Ambulans kullanırken nelere dikkat edeceğini bilmesini sağlamak.Her türlü ambulans hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 3. Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 4. Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 5. Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek 6. Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7. Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek 8. Görev Organizasyonu yapmak 9. Kendi güvenliğini sağlamak 10. Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak 11. Ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak
Dersin İçeriği
Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek
Türkiye?de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek
Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek
Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek
Türkiye?de Ambulans donanımlarını ayırt etmek
Türkiye?de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
Türkiye?de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak
Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek
Görev Organizasyonu yapmak
Kendi güvenliğini sağlamak
Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
10
100
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
142
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Ders Notları, Ankara 112 İlk Yardım Eğitim Notları vb.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak.
2
2
2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak
4
3
3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak
1