of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-106
Travma
2.0
0.0
2.0
3.0
6.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Travma Bilgisi dersinde; Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak, 2. Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak, 3. Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 4. Kafa Travmalarında Acil Bakım Uygulamak, 5. Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 6. Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 7. Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 8. Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 9. Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 10. Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak, 11. Soğuk zararlarında acil bakım uygulamak 12. Sıcak zararlarında acil bakım uygulamak, 13. Yanıklarda acil bakım uygulamak, 14. Elektrik ve yıldırım çarpmalarında acil bakım uygulamak 15. Boğulmada acil bakım uygulamak 16. Yabancı cisim varlığında acil bakım 17. Zehirlenmelerde acil bakım uygulamak 18. Isırık ve sokmalarda acil bakım uygulamak
Dersin İçeriği
Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak
Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak
Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Yüz Ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak
Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak
Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1
Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2
Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
1
50
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
182
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak.
3
2
2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak
4
3
3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak
4