of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-115
Fizyoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Yok
Dersin Amacı
Fizyoloji dersinde; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. İnsan vücudunda bulunan tüm organ sistemlerinin çalışması hakkında fikir sahibi olmak Fizyoloji dersi, sağlık sektöründe uygulama yapacak olan ebe ve hemşirelerin uyguladıkları yöntemin temelini ve ayrıntılarını öğrenmelerini sağlar.
Dersin Hedefleri
Sağlık sektöründe ara eleman olarak yetiştirilen öğrencilerin insan organizmasının özelliklerini öğretmek, Hücre, kas, sinir, endokrin sistemi, duyular, kan, sindirim, boşaltım ve solunum sistemlerinin görevleri ve bu sistemler özel işlevlerini yerine getirirken oluşan olayların açıklanması, Öğrencinin insan fizyolojisini sistemlere yönelik olarak bilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İnsan vücudunun fizyolojik yapısını ayırt etmek
Solunum sistemi fizyolojisini ayırt etmek
Dolaşım sisteminin fizyolojisini ayırt etmek
Sinir sistemi fizyolojini ayırt etmek
To be able to understand the working principles and mechanisms of organ systems and to be assimilated and to be able to answer questions asked.
Diğer vücut sistemleri ve duyu organlarının fizyolojisini ayırt etmek
Dersin İçeriği
Fizyolojinin temel kavramları,fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi ,kanama ve şok fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
68
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Tıbbi Fizyoloji Guyton ve Hall
2-Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Fizyoloji No:222 Prof. Dr. Neşe Tunçel, Prof. Dr. Nezih Varcan
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
2
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
2
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
2