of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-115
Fizyoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Seda KILINÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsan fizyolojik yapısı ile birlikte vücut fizyolojik işleyişlerinin kavratılması
Dersin Hedefleri
1- Fizyolojinin tanımını anlayabilme becerisi kazandırmak
2- İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin fizyolojik işleyişini öğretebilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Fizyolojinin genel tanımı, genel bölümleri temel kavramları
2- Hücre fizyolojisi öğretilir
3- Bütün sistemlerin genel fizyolojik işleyişi öğretilir
4- Vücut sistemlerimizdeki organ ve doku fizyolojileri öğretilir
Dersin İçeriği
Fizyolojide Temel Kavram ve Terimler, Hücre fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Dolaşım Sistemi Fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Kas Fizyolojisi, Duyu Fizyolojisi, Üreme Fizyolojisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
84
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu
Fizyoloji Ders Kitabı ,Prof. Dr Ethem Gelir, Prof. Dr Gülfem Ersöz, Prof. Dr. Mitat Koz, Nobel Tıp Kitabevi
Diğer Kaynaklar
Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu
Fizyoloji Ders Kitabı ,Prof. Dr Ethem Gelir, Prof. Dr Gülfem Ersöz, Prof. Dr. Mitat Koz, Nobel Tıp Kitabevi
Materyal
Dokümanlar
Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu
Fizyoloji Ders Kitabı ,Prof. Dr Ethem Gelir, Prof. Dr Gülfem Ersöz, Prof. Dr. Mitat Koz, Nobel Tıp Kitabevi
Ödevler
 
Sınavlar
Ara sınav
Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
5
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
0
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
4