of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-113
Anatomi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Kubilay GÜNGÖRER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri, Anatomik pozisyonları öğrenmek.
2- İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri öğrenmek.
3- Eklemler hakkında genel bilgilere ve eklem çeşitlerini, vücuttaki eklemleri öğrenmek.
4- Kas sistemine ait genel ve özel bilgileri ve somatik kasları öğrenmek.
5- Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi genel ve özel terimleri öğrenmek.
6- Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek .
7- Ürogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek.
8- Endokrin organların bölgesel anatomisi, morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek.
9. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek.
10. Sinir Sistemi hakkında genel bilgileri ve bölümlerinin anatomisi hakkında özel bilgileri öğrenmek.
Dersin İçeriği
Vücuttaki kemikler, eklemler,kaslar, organlar ve tüm sistemler hakkında bilgiler öğrenciye verilir. Bu kapsamdaki haftalık ders konu başlıkları aşağıdaki gibidir. Haftalık ders Programı:
01. Genel Anatomik Kavramalar
02. İskelet Sistemi Anatomisi
03. Eklem Sistemi Anatomisi
04. Kas Sistemi Anatomisi
05. Sinir Sistemi Anatomisi
06. Solunum Sistemi Anatomisi
07. Dolaşım Sistemi Anatomisi
08. Sindirim Sistemi Anatomisi
09. Boşaltım Sistemi Anatomisi
10. Üregenital Sistemi Anatomisi
11.Endokrin Sistemi Anatomisi
12. Duyu Organları Anatomisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
70
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tüm konulara ait PowerPoint sunusu çıktıları öğrencilere verilir
Diğer Kaynaklar
Sistematik Anatomi, Ed.:Prof.Dr. Figen Gövsa Gökmen, 2003 -Kliniğe Yönelik Anatomi (Moore’un Çevirisi), Ç.Ed:Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, 2007 -Pratik Anatomi, Ed.: Okan Bilge 3. baskı 2005 (Asya Tıp Kitabevi) -Topografik Anatomi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, 2000
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 Vize, 1 Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
4
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
4
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
4