of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-205
İleri Yaşam Desteği Uygulamaları I
2.0
0.0
1.0
2.5
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Mustafa Kemal Yıldırım
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kardiyo pulmoner resüstasyon yeteneğini kazandırmak.Temel yaşam desteği sonrası hastanın desteklenmesi.İleri yaşam desteğinde kullanılan ekipmanları tanıma ve bu ekipmanları kullanma becerisini kazanmak.İleri yaşam desteğinde yeterli ilaç kullanma bilgisini kazanmak.Yoğun bakım hasta kabul kriterlerni bilmek.Hava yolu yönetim becerisini kazanmak.Farklı arest durumlarında tedavi ilkelerini kazanmak.
Dersin Hedefleri
Kardiyo pulmoner resüstasyon yeteneğini kazandırmak.Temel yaşam desteği sonrası hastanın desteklenmesi.İleri yaşam desteğinde kullanılan ekipmanları tanıma ve bu ekipmanları kullanma becerisini kazanmak.İleri yaşam desteğinde yeterli ilaç kullanma bilgisini kazanmak.Yoğun bakım hasta kabul kriterlerni bilmek.Hava yolu yönetim becerisini kazanmak.Farklı arest durumlarında tedavi ilkelerini kazanmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel yaşam ve ileri yaşam desteğini eksiksiz uygulamak.
Temel Yaşam Desteği,
Hava Yolunu Açma Teknikleri,
Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak,
Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar,
Oksijen Tedavisi,
Tyd Uygulama,
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım,
Erişkinde Temel Yaşam Desteği,
Çocukta Temel Yaşam Desteği,
Bebekte Temel Yaşam Desteği,
Şoklanabilir ve şoklanamaz ritimler.
Suda boğulmalar,Zehirlenmeler, Künt travmalarda izlenecek yollar.
Yoğun bakım hasta kabul ve takip ilkeleri.

Dersin İçeriği
Dersin Tanıtımı, Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri,
Temel Yaşam Desteği,
Hava Yolunu Açma Teknikleri,
Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak,
Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar,
Oksijen Tedavisi,
Tyd Uygulama,
Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım,
Erişkinde Temel Yaşam Desteği,
Çocukta Temel Yaşam Desteği,
Bebekte Temel Yaşam Desteği,
Şoklanabilir ve şoklanamaz ritimler.
Suda boğulmalar,Zehirlenmeler, Künt travmalarda izlenecek yollar.
Yoğun bakım hasta kabul ve takip ilkeleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
10
100
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
14
14
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
156
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
5
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
4
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
5