of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-209
İleri Yaşam Desteği Uygulamaları II
0.0
0.0
4.0
2.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ekg İle İlgili Temel Kavramlar Ve Kardiyak Moniterizasyonu tanımlamak.
Dersin Hedefleri
Ekg İle İlgili Temel Kavramlar Ve Kardiyak Moniterizasyonu tanımlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ekg İle İlgili Temel Kavramlar Ve Kardiyak Moniterizasyon Kalbin İleti Sistemi,Ekg
Derivasyonları Ve Kardiyak Aks, Ekg Dalgaları Ve Kalp Ritminin
Değerlendirilmesi, Kalp Hızının Değerlendirilmesi, Ritim Analizi Ve Normal Sinüs
Ritmi,Erken Vurular,Bradiaritmiler,Supraventriküler Taşikardiler (Svt) (Dar Qrs'li
Taşikardiler), Svt'lerde Geniş Qrs'e Neden Olan Durumlar Ve Ventiriküler
Taşiaritmiler (Geniş Qrs'li Taşikardiler),Akut Koroner Sendromlar (Aks), Kardiyak
Arrest Ritimleri.
Dersin İçeriği
Ekg İle İlgili Temel Kavramlar Ve Kardiyak Moniterizasyon Kalbin İleti Sistemi,Ekg
Derivasyonları Ve Kardiyak Aks, Ekg Dalgaları Ve Kalp Ritminin
Değerlendirilmesi, Kalp Hızının Değerlendirilmesi, Ritim Analizi Ve Normal Sinüs
Ritmi,Erken Vurular,Bradiaritmiler,Supraventriküler Taşikardiler (Svt) (Dar Qrs'li
Taşikardiler), Svt'lerde Geniş Qrs'e Neden Olan Durumlar Ve Ventiriküler
Taşiaritmiler (Geniş Qrs'li Taşikardiler),Akut Koroner Sendromlar (Aks), Kardiyak
Arrest Ritimleri.konularıuygulamada vakalarla değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
8
8
64
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
100
Laboratuvar Çalışması
4
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
100
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
3
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
3
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
5