of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-214
İlk Yardım
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin karşılaşabileceği kaza, yaralanma, hayvan sokması, afet vb durumlarda uygulayabileceği ilkyardım metotlarını öğrenmesini, kalp masajı ve suni solunum yapabilmelerini kısmi ve tam solunum yolu tıkanmalarında sırta vuru ve heimlic manevralarını doğru bir şekilde öğrencilerin yapmasını amaçlar
Dersin Hedefleri
1-Afetin tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğretmek..
2-Genel ilk yardım kurallarını ve insan anatomisini öğretmek.
3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğretmek.
4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğretmek.
5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğretmek.
6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğretmek.
7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamalarını öğretmek.
9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğretmek.
10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğretmek.
11-Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) öğretmek.
12-Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğretmek.
13-Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Afet tanımı ve afetlerle ilgili kuruluşları öğrenir.
2-Genel ilk yardım kuralları ve insan anatomisini öğrenir.
3-Hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesini öğrenir.
4-Temel yaşam desteği (CPR) uygulamalarını öğrenir.
5-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yaralanmalarda ilk yardımı öğrenir.
6-Kanama ve şok durumlarında ilk yardım ve turnike uygulamaları öğrenir.
7-Kazalarda ilk yardım ve yaralı sayısı çok kazalarda triyaj uygulamaları öğrenir.
8-Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, pansuman, atel, sargı uygulamayı öğrenir.
9-Kafa omurilik yaralanmalarında ve boğulmalarda ilk yardımı öğrenir.
10-Yanık, ısı dengesi bozulmalarında ve ev kazalarında ilk yardımı öğrenir.
11-Ani bilinç kaybı durumlarında ilk yardım(epilepsi, diabet koması vb) öğrenir.
12-Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardımı öğrenir.
13-Kulak, burun, yutak ve göze yabancı cisim kaçmasında ilk yardımı öğrenir.
14-Hasta/yaralı taşıma tekniklerini ve vücut mekaniğini öğrenir.
Dersin İçeriği
Doğal afetlerde, yanma ve boğulmalarda, ev ve iş kazalarında ortaya çıkan yaralanma ve diğer sağlık sorunlarında ,hayvan ısırma ve zehirlenmelerinde yapılabilecek ilk müdahaleler.temel yaşam desteği, tam ve kısmi hava yolu tıkanıklıkları, kanamalarda yaralanmalarda ilk yardım, kırıklarda ilk yardım.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
3
9
Ödev
1
20
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
1
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
77
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
[1]İlk Yardım Kılavuzu(2008)Stuart Fischer, Mikado Yayınları, İstanbul
[2]İlk Yardım(2008)Macide Tüzün, Elif Taşkın, Funda Gülay Ünal ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, Ankara
[3]İlk Yardım Uygulamaları(2006)Neslihan Koçer, Morpa Kültür Yayınları,İstanbul
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
3
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
1
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
2