of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-216
Sağlık Hizmetlerinde İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Merve Ay
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, öğrencilere sağlık kurumlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerini ve halkla ilişkilerde kullanılan yöntemleri öğretmek amaçlanmaktadır

Dersin Hedefleri
1. Öğrencilerin iletişim ile ilgili temel kavramları öğrenebilmesi
2. Öğrencilerin iletişim becerilerini edinebilmesi
3. Öğrencilerin sağlık kurumlarında diğer personel, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurabilmesi
4. Öğrencilerin sağlık hizmetlerinde kullanılan çeşitli iletişim yöntemlerini kullanabilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenciler iletişim ile ilgili temel kavramları ve iletişimin önemini açıklar.
2. Öğrenciler çeşitli iletişim yöntem ve araçlarını tanır.
3. Öğrenciler ileriki yıllarda mesleki yaşamlarında iş arkadaşları, hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim kurmaya ilişkin bilgi ve beceriler edinir.
Dersin İçeriği
İletişim, iletişim türleri, iletişim engelleri, halkla ilişkilerin tanımı ve önemi, halkla ilişkilerin faaliyet alanları, halkla ilişkilere yakın kavramlar, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkilerde izlenen amaçlar, hastanelerde halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesi, sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler faaliyetlerinin organizasyonu, Sağlık kuruluşlarında yürütülen halkla ilişkiler faaliyetleri, halkla ilişkilerde kullanılan araç- gereç ve yöntemler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
6
6
36
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
64
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
1
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
1
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
1