of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-230
Vücut Geliştirme I
0.0
2.0
0.0
1.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Vücut Geliştirme sporu hakkında bilgi sahibi olmak; temel kas bilgisi - vücut ağırlığı ile yapılan egzersiz, fitness makinaları ve serbest ağırlıkları öğrenme amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Vücut Geliştirme Dersinin Hedefleri; -Temel kas sistemini öğrenmek -Hareket sistemini öğrenmek -Antrenman metotlarını öğrenmek -ısınma, soğuma evrelerini egzersiz sırasında uygulamak - Her kas grubunu çalıştırmaya yönelik egzersizlere hakim olmakve uygulamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Vücut Geliştirme kavramını öğrenir 2. Vücut geliştirmeye yönelik anatomik kavramları öğrenir. 3. Vücut geliştirmeye yönelik spor fizyolojisini kavrar
Dersin İçeriği
Vücut geliştirme sporunun tarihçesi-günümüze kadar gelen süreç içinde değişim ve gelişimi
Genel antrenman bilgisi
Vücut Geliştirme sporunda kullanılan temel kas ve kemiklerin adları ve fonksiyonları, temel anatomik kavramlar
Vücut Geliştirme sporuna özgü spor fizyolojisi
Vücut Geliştirme ve Enerji Sistemleri
Vücut geliştirmede psikomotor gelişim ve beceri öğrenimi boyutları
Vücut Geliştirme Sporunda Vücut Tiplerinin Nitelikleri ve Önemi
Vücut geliştirme-fitness merkezlerinde kas gruplarına göre kullanılan temel fitness- kardio makinaları, serbest ağırlıklar ve ekipmanlar
Vücut geliştirme sporunda güvenli ve etkili ısınma ve soğuma evresi
Vücut geliştirme sporunda güvenli ve etkili esneklik evresi
Vücut geliştirmeye özgü antrenman bilgisi
Vücut geliştirmeye özgü antrenman bilgisi
Vücut geliştirmeye özgü antrenman bilgisi
Vücut geliştirmeye özgü antrenman bilgisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
2
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
1
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
2