of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-266
Vücut Geliştirme II
0.0
0.0
2.0
1.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Büşra SÜNGÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öncelikli olarak spor yapma bilinci ve alışkanlığı kazandırarak, fiziksel uygunluğu geliştirme ilkelerini, amacını ve öneminin kavratılması, farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü becerileri uygulararak, kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerinin uygulanması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin hedefleri; Öğrencinin fiziksel uygunluğun geliştirme ilkelerini açıklayabilmesi,fiziksel uygunluğun amacını ve önemini ifade etmesi, Kuvvet ve kassal dayanıklılık programlama prensiplerini uygulayabilmes, Farklı atmosfer ve ortamlarda taşımaya özgü becerileri uygulayabilmesi, Isınma, Soğuma ve dinlenmenin önemi ve amacı açıklayarak buna yönelik uygulamalar yapabilmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Egzersiz ve vücut geliştirmenin, bunu sürdürmenin mesleği açısından önemini açıklayabilir.
2-Çeşitli teknikler kullanarak fiziksel yeteneklerin geliştirmeyi ve böylelikle daha iyi taşıma teknikleri ile taşıma işlemini uygulayabilir.
3 Fiziksel gelişimlerini tamamlayarak karşılaşacağı olası güçlüklerin üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenir ve doğru taşıma yöntemlerini uygulayabilir.
4-Kas kuvveti ve dayanıklılığı ile ilgili Çalışmalar yapmak,
5-Esneklik, çeviklik ve hız gibi temel özellikleri öğrenmek
6-Aerobik ve anarobik enerji sistemlerini öğrenmek ve buna uygun çalışmalar yapmak,
7-Antrenmanın fizyolojik temelleri ve temel kavramlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Vücut geliştirme nedir? Tarihsel süreci ve faydaları nelerdir? 2 Kas sistemi, Kasın kasılması. 3 Fiziksel uygunluk , Antrenman presipleri, Verimli ve güvenli ağırlık antrenmanı programı için önemli ipuçları. 4 Trapezius kası , anatomik olarak incelenmesi. Trapezius kasını geliştitren egzersizler,etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 5 Deltoid Kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 6 Pectoralis Major kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 7 Latismis Dorsi, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları.Triceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 9 Biceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 10 Abdominal Kas, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 11 Quadriceps kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 12 Hamstrings kası, anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları. 13 Calves kası , anatomik olarak incelenmesi, kası geliştitren egzersizler, etkilediği temel kas ve diğer kas grupları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır.
2
2
Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur.
2
3
Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir.
2