of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
IAY-801
Kişiler Arası İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
öğr.gör.Özden YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımada ki anlamının belirtilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1.iletişim sürecini ve bileşenlerini açıklamak
2.İletişim yeteneklerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini kendi yaşamlarında ve meslek hayatlarında kullanabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sağlıklı ve sağlıksız iletişim ortamlarını ayırdedebilir. Ben dili kullanarak olaylara çözümcül yaklaşımlar getirebilir.Başkalarıyla iyi geçinmenin, zamana saygı göstermenin, dinlemenin, başkalarının gözüyle dünyaya bakabilmenin önemini farkeder.
Dersin İçeriği
İletişim nedir.iletişimi etkileyen faktörler nelerdir.Etkili iletiim ve besden dilinin önemi.İletişimi kolaylaştıran faktörler.özel durumda iletişim.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
2
30
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
4
60
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
92
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Köknel.Ö KİŞİLİK Altın Kitaplar yayınevi iSTANBUL
2.Cüceloğlu D.İnsan insana Remzi Kitabevi
3.Köknel Ö.Ailede ve toplumda Ruh Sağlığı
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Çocuk Gelişimi alanındaki genel kavramları tanımlar.
 
2
Çocuk Gelişiminin klasik ve çağdaş kuramlarını bilir, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri açıklar.
 
3
Çocuk gelişimi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir.