of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIS-104
Hareketli Protezler II
3.0
0.0
4.0
5.0
8.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Kemal Çavdarlı
Dersin Yardımcıları
Tek. İbrahim Evgin
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin hareketli bölümlü protez elemanları ile planlama ilkelerini öğrenmesi ve öğrenciye hareketli bölümlü protezleri yapma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu derste öğrencinin hareketli bölümlü protez elemanları ile planlama ilkelerini öğrenmesi ve öğrenciye hareketli bölümlü protezleri yapma yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Klasik bölümlü protezin tüm laboratuvar aşamalarını (blokout, dublikat çıkarma, kaide ve mum duvar hazırlanması, kroşe bükülmesi, diş dizimi,muflalama ve akrilik tepilmesi, manşete alma, döküm, kumlama, tesviye ve polisaj) yapabilme
2 İskelet protez yapımı gereken bölümlü dişsizlik olgularını sınıflayabilme.
3 Hareketli bölümlü protez elemanlarını tanımlayabilme
4 Gelen ölçüden tanı ve çalışma modeli elde edebilme
5 Tanı ve çalışma modeli üzerinde paralelometre kullanarak model analizi ve giriş yolu tespiti yapabilme
6 İskelet protezlerde kuvvet dağılımını esas alarak protez planlaması yapabilme.
Dersin İçeriği
Hareketli bölümlü protez yapım aşamalarının ve gereçlerinin teorik bilgisinin öğretilmesi ve aşamaların pratik olarak uygulanması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
14
5
70
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
6
84
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
252
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
8
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Çalıkkocaoğlu S (1996) Bölümlü Protezler (3. Baskı). İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yayın No:61, Üniversite Yayın No:3647, İstanbul. 2. Ulusoy M, Aydın K (2003) Diş Hekimliğinde Hareketli Bölümlü Protezler (cilt-1 ve Cilt II) A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Yayın No:23, Ankara. 3.Toksavul S, Yılmaz G. Bölümlü Protezler. E.Ü.D.H.F. Yayınları No:16, İzmir, 2002. 4. Can G, Akaltan F. Hareketli Bölümlü Protezler, Planlama. A.Ü.D.H.F. Yayınları No:22, Ankara, 2005. 5. Grasso. J.E., Miller, E.L.; Removable Partial Prosthodontics. Third Ed., Mosby year book Inc., St. Louis, 1991. 6. Mc Guvney, G P, Castleberry, D J.: Mc Crackens Removable Partial Prosthodontics, Mosby, St. Louis, Missouri, 1994
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
 
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
 
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.