of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIS-109
Baş- Boyun Anatomisi ve Histolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Emel DEMİRBAĞ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, insan anatomisini tanıması, vücut yapıları ile fonksiyonları arasında ilişki kurabilmesi, insan anatomisindeki genel ve özel terimleri kavraması ve terminolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Bu dersin amacı öğrencilerin, insan anatomisini tanıması, vücut yapıları ile fonksiyonları arasında ilişki kurabilmesi, insan anatomisindeki genel ve özel terimleri kavraması ve terminolojiyi etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Sinir sistemi hakkında genel anatomik bilgi, baş-boyun sinirleri adlarını listeleyebilmeli
2 Ağız bölgesinin topoğrafik anatomisini ve burada bulunan tükürük bezlerinin fonksyonlarını hatıyrlayabilmeli
3 Anatominin genel ve özel terimlerini hatırlamalı, doğru olarak kullanabilmeli
4 Baş-boyun iskeletindeki kemiklerin adlarını sayabilmeli, yerlerini gösterebilmeli
5 Eklemler hakkında genel anatomik bilgiler ve eklem çeşitleri ile baş-boyun eklemlerini listeleyebilmeli
6 Kas sistemi anatomisine ait genel ve özel bilgiler ile baş-boyun somatik kasların adlarını ve fonksiyonlarını hatırlayabilmeli
7 Dolaşım sistemi hakkında genel anatomik bilgi, baş-boyun arteriel sistem, venöz sistem, lenfatik sistem ve dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi ile genel ve özel terimleri hatırlayabilmeli
Dersin İçeriği
Anatomi’ye giriş, genel kavramlar, genel ve özel anatomi terimleri. Kemikler hakkında genel bilgiler, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü. Eklemler hakkında genel bilgiler. Eklem çeşitleri, kafatası eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Baş-boyun kasları. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi,baş-boyun dolaşımı. Baş-boyun bölgesi sinirleri. Sindirim sistemi genel anatomisi, ağız boşluğu ve tükürük salgısı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
3
42
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
100
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tüm konulara ait PowerPoint sunusu çıktıları öğrencilere verilir
Diğer Kaynaklar
Sistematik Anatomi, Ed.:Prof.Dr. Figen Gövsa Gökmen, 2003 -Kliniğe Yönelik Anatomi (Moore’un Çevirisi), Ç.Ed:Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, 2007 -Pratik Anatomi, Ed.: Okan Bilge 3. baskı 2005 (Asya Tıp Kitabevi) -Topografik Anatomi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, 2000
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 Vize, 1 Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
3
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
5
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
3