of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIS-201
Porselen Protezler I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Kemal Çavdarlı
Dersin Yardımcıları
Dt. Oğuzhan Akkaya
Dersin Amacı
Porselenin özellikleri, kullanım alanları, metal – porselen restorasyonların yapım aşamalarının öğretilmesi ve bu esnada restorasyonlarda gerekli estetik ve fonksiyonel kaliteye ulaşmak için gerekli bilgilerin aktarımı amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Porselenin özellikleri, kullanım alanları, metal – porselen restorasyonların yapım aşamalarının öğretilmesi ve bu esnada restorasyonlarda gerekli estetik ve fonksiyonel kaliteye ulaşmak için gerekli bilgilerin aktarımı amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Porselen tesviye ve cilası yapar.
2 Metal-Porselen restorasyonlarda estetik bilgiye sahip olur.
3 Porselen uygulama işlemlerini yapar ve pişirir.
4 Metal alt yapı dökümü, tesviye işlemleri ve oksidasyon işlemlerini yapar.
5 Metal porselen restorasyonlarda metal alt yapı dizaynı ve modelajı yapar.
6 Metal porselen restorasyonlarda kole bitim şekillerini sınıflar.
Dersin İçeriği
Metal – Porselen restorasyonlarda kole bitim şekilleri .Metal Porselen Restorasyonlarda metal alt yapı dizaynı ve modelajı. Metal – porselen restorasyonlarda porselen uygulama işlemleri .Porselen restorasyonlarda renk bilgisi (Işık ve rengin tanımı, rengin boyutları, aldatıcı renk algılanması ve metamerizm).
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Power point sunumu , tepegöz kullanımı ve model üzerinde uygulamalı anlatım.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Kataoka S., Nishionura Y.: Atlas- Diş Şekileri ve Formu ( Nature's Morphology. An Atlas Of Tooth Shape And Form, Quintessence, 2005
Magne P, Belser U.:Bonded Porselian Restorations. Quintessence, 2003
Rosenstiel S F.,Land M.,Fujimoto J.:Contemporary Fixed Prosthodontics. 3rd Ed., St Lous,C.Vmosby ,2001
Schillingburg H T.,Hobo S.,Whitsett L D.; Fundamentals Of Fixed Prosthodontics.Chicago,Quintessence, 1976
Sınmazışık G.: Porselen Restorasyonlarda Renk Seçimi Dişhekimliği Klinik,21 ( 2 ),2006
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
1
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
5
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
5