of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIS-203
Ortodonti I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Adile ER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Temel diş teknisyenliği bilgilerini kapsayan 2 yıllık bir eğitimle ön lisansı olan üstün nitelikli diş teknisyenleri yetiştirmek, etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmektir. Bu program, diş teknisyenliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının apareylerinin yapımı konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar.
Dersin Hedefleri
Temel diş teknisyenliği bilgilerini kapsayan 2 yıllık bir eğitimle ön lisansı olan üstün nitelikli diş teknisyenleri yetiştirmek, etik kurallara bağlı kalarak toplumun ağız diş sağlığının korunmasında ve tedavisinde gerekli tüm faaliyetleri en üst düzeyde yürütmektir. Bu program, diş teknisyenliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımız, dişler ve çevre dokuların hastalıklarının ve gelişimsel bozukluklarının apareylerinin yapımı konusunda gerekli donanıma sahip olmaktadırlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Beş yıllık, 300 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli teorik dersleri ve pratik uygulamaları içeren programın başarıyla tamamlanmış ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 55 olması gereklidir. Her yarıyılda toplam 30 AKTS'lik kredi alınmalıdır. Klinik öncesi pratik uygulamalarda, öğrenci her yıl belirli sayıda saptanan işleri verilen sürede veya telafi süresinde tamamlamak ve teslim etmek zorundadır. 4. ve 5. sınıflarda teorik derslere klinik eğitimi de eklenir. Klinik stajlarda öğrencilerin belirtilen dönemlerde belirli sayıda hasta bakmak ve tedavi uygulamaları yapmanın yanı sıra pratik ve sözlü sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir.
Dersin İçeriği
ağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı Diş Protez Teknolojisi Programı 2 yıllık eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. 1984 yılında açılan Diş Protez Teknolojisi eğitim programından mezun olan öğrencilerimizin görevi, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre sabit protez, hareketli parsiyel protez, total protez, implant üstü protezler, ortodontik aparey ve çene-yüz protezlerinin laboratuar aşamalarını yapmaktır.

Diş protez teknolojisi programı mezunlarımız akademik kurumlar, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Diş protez programının temel hedefi ülkemiz için nitelikli diş protez teknikeri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri mesleğe ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla öğrenimlerinin ikinci ve son dönemlerinde staj yaparlar.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
140
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Ders Notları. Hareketli Sabit ve Fonksiyonel Tedavi Teknikleri. Prof.Dr.E.IŞIKSAL, Prof.Dr.Ö.SEÇKİN, Prof.Dr. M.E.SABAH Bornova 1989 2-Witt E, Gehrke ME, Shaye R. Removable Appliance Fabrication. A Text for Technicians, Students, and Practioners of Orthodontics. Quintessence Publishing Co., Inc. 1988. 3-Isaacson K.G, Muir J.D, Reed R.T.Removable Orthodontic Appliances.MPG books LTD. 2003 4-Proffit W.R. ,Fields H.W. Contemporary Orthodontics. The C.V.Mosby Company.1986 5-Ders Notları. Prof Dr Alev Çınsar
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
5
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
5
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
5