of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIS-206
Genel Protez Uygulamaları ll
2.0
0.0
12.0
8.0
14.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Kemal Çavdarlı
Dersin Yardımcıları
Tek. İbrahim Evgin
Dersin Amacı
Bu dersin amacı implant destekli protezleri ve laboratuar yöntemlerini öğrenmektir.
Dersin Hedefleri
Bu dersin amacı implant destekli protezleri ve laboratuar yöntemlerini öğrenmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 İmplantüstü protez yapımında kullanılan ölçü yöntemleri ve ölçü kaşıklarının özelliklerini kavrayabilme ve laboratuar uygulamasını yapabilme
2 İmplant sistemlerinde olması gereken özellikleri kavrayabilme
3 İmplant protezlerde biyomekaniğin önemini kavrayabilme
4 Total ve kısmi dişsiz hastalarda protez planlaması öncesinde yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri kavrayabilme
5 İmplantüstü barlı protez endikasyonlarını öğrenip laboratuar uygulamasını yapabilme
6 İmplantüstü vida tutuculu sabit protez endikasyonları kavrayabilme ve laboratuar aşamalarını gözleyebilme
7 İmplantüstü protezlerde kantilever uygulamalarını anlayabilme
8 İmplantın tanımını yapabilme
9 İmplant ile doğal diş arasındaki farkı anlayabilme
10 İmplant yapımında kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin özelliklerini kavrayabilme
11 Güncel oral implant sistemlerinde kullanılan titanyumun özelliklerini anlayabilme
12 Titanyumun kullanımı sırasında laboratuarda dikkat edilmesi gerekenleri nedenleriyle birlikte kavrayabilme
13 İmplantüstü protez yapımı öncesi kullanılan tanı modeli ve rehber protezin laboratuar uygulamasını yapabilme önemini kavrayabilme
Dersin İçeriği
İmplant protezlerin laboratuar teknikleri açıklanır. Pratik uygulama yapılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
12
168
Ödev
0
0
Ödevler
14
6
84
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
10
140
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
50
Toplam İşyükü/Saat
422
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
14
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Ağız Protezleri ve Biyomekanik Sonugelen M, Artunç C. E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Yayınları No:17 İzmir 2002 2. Dental İmplant Protezler Çeviri Editörü Kutay Ömer Carl E Misch 2009 Nobel Tıp Kitapevleri
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
 
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
 
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.