of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DIS-207
Genel Protez Uygulamaları l
4.0
0.0
12.0
10.0
18.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Kemal Çavdarlı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sabit ve hareketli protetik restorasyonların teorik ve pratik bilgiler ile yapım yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Sabit ve hareketli protetik restorasyonların teorik ve pratik bilgiler ile yapım yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 sabit ve hareketli restorasyonların tedavi planlaması hakkında bilgi sahibi olur.
2 Direkt ve indirekt post-core restorasyon yapar.
3 Köprü restorasyonlarını biyomekanik prensiplere göre hazırlar.
4 Sabit restorasyonlarda lehim ve kaynak yapar.
5 Ölçü alma tekniklerine uygun olarak ölçü alır.
Dersin İçeriği
Sabit restorasyonlarda ölçü, ölçü materyalleri .Köprü planlanması .Sabit restorasyonlar için biyomekanik değerlendirmeler .Sabit restorasyonlarda okluzyon.Post-core restorasyonlar .
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
16
224
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
12
168
Ödev
5
20
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
14
20
Laboratuvar Çalışması
14
12
168
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
80
Toplam İşyükü/Saat
560
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
18
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Power point sunumu , tepegöz kullanımı ve model üzerinde uygulamalı anlatım.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Kataoka S., Nishionura Y.: Atlas- Diş Şekileri ve Formu ( Nature's Morphology. An Atlas Of Tooth Shape And Form), Quintessence,2005
Magne P, Belser U.:Bonded Porselian Restorations, Quintessence, 2003
Rosenstiel S F.,Land M.,Fujimoto J.:Contemporary Fixed Prosthodontics 3rd Ed., C.Vmosb St Lous,2001
Schillingburg H T.,Hobo S.,Whitsett L D.: Fundamentals Of Fixed Prosthodontics.Chicago:Quintessence, 1976
Sınmazışık G.: Porselen Restorasyonlarda Renk Seçimi Dişhekimliği Klinik,21 ( 2 ),2006
Fischer J., Fischer C.: Materials Science Aspects Of Ceramic – Fused – To – Metal And Full Ceramics. Quintessence , Chicago, 1999
Mc Lean J W. , Jeansonna E E . , Chicle G., Pinault A. : All-Ceramic Crowns And Foil Crowns. Quintessence , Chicago, 1994.
Pascal M., Besler U.: Bonded Porcelain Restorations. Quintessence , Chicago, 2003
Ralph W., Phillips S.: Skinner’s Science Of Dental Materials 9th Ed. Philadelphia, W.B:Saunders Company, 1991
Sınmazışık G.: Mum Modelaj – Sıcak Presleme Tekniği Kullanılarak Hazırlanan Tam Porselen Sabit Restorasyonlar Türk Dişhekimliği Dergisi, 13 ( 64 ), 68-71. ( 2006 )
Çintan S.,Demirel K.:Muayenehane pratiğinde enfeksiyon kontrolü.Dişhekimliğinde Klinik.13,77-81,2000
Külekçi G.:Dişhekimliğinde bulaşabilir enfeksiyonlar.Dişhekimliğinde Klinik.13,69-76,2000
Külekçi G.:Postayla sterilizasyon kontrolü(spor testi).TDB Dergisi.75,19-20,2003.
TDB Dergisi,Dişhekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü Özel Sayısı,2000.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ulusal tarihimizi daima göz önünde bulundurarak mesleki ve ahlaki değerlere göre hareket eder.
1
2
Protez hazırlanması sırasında, aldığı temel tıp ve diş hekimliği teorik bilgilerini kullanır.
5
3
Bir diş protez laboratuarında bulunan uygun cihaz ve malzemeleri değerlendirerek üretici firma talimatlarına göre uygun bir şekilde kullanır.
5