of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZY-101
Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
2.0
2.0
0.0
3.0
6.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Handan Çağlar ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları
• Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Dersin Amacı
Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme dersi; kas iskelet sistemini tanıtmayı, ölçüm ve değerlendirme teknikleri konusunda gerekli bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır
Dersin Hedefleri
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili geçerli temel ve biyomedikal bilimlerin (anatomi, fizik, fizyoloji vs.) prensipleri ile ilgili temel bilgisi
2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (erişkin ve pediatrik nörolojik rehabilitasyon, ortopedik ve romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi,sporcu sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi....... ) bilgisi
3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi
4 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisi
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki ülke önceliklerini belirleyebilme, planlama ve programlayabilme becerisi
6 Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleme/doğru ve etkili kayıt tutma.
7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında edindiği temel ve ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleme, kaynaklara etkin/hızlı erişim sağlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla ilgili geçerli temel ve biyomedikal bilimlerin (anatomi, fizik, fizyoloji vs.) prensipleri ile ilgili temel bilgisi
2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulama alanları (erişkin ve pediatrik nörolojik rehabilitasyon, ortopedik ve romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon, ortez rehabilitasyonu, protez rehabilitasyonu, kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, iş ve uğraşı tedavisi,sporcu sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon gibi....... ) bilgisi
3 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi
4 Farklı çevresel alanlarda (hastane, rehabilitasyon merkezi, huzurevi, endüstri, ev, okul, iş, spor, rekreasyon alanı gibi) hastaların ve sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumak, geliştirmek ve fonksiyonel açıdan en yüksek düzeye erişmelerini sağlamak için kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları bilgisi
5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki ülke önceliklerini belirleyebilme, planlama ve programlayabilme becerisi
6 Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleme/doğru ve etkili kayıt tutma.
7 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında edindiği temel ve ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, öğrenme hedeflerini ve kaynaklarını belirleme, kaynaklara etkin/hızlı erişim sağlama.
Dersin İçeriği
Kas iskelet sistemi hastalıklarında öykü ve genel bilgilendirme, Üst ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi, Alt ekstrimite eklem hareket açıklığının değerlendirilmesi, Üst ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi, Alt ekstrimite kas gücünün değerlendirilmesi, Gövde kaslarında kas gücü değerlendirilmesi, Kas iskelet sistemi hastalıklarında ağrının değerlendirilmesi, Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Üst ekstrimite), Bölgesel ağrıların değerlendirimi ve özel testler (Alt ekstrimite), Kas boyu ölçüm testleri, Esneklim ve hibermobilite, Antropometrik ölçümler, Postür ve postür analizi,
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
12
168
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
4
8
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
2
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Diğer Kaynaklar
Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Materyal
Dokümanlar
Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Ödevler
 
Sınavlar
Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Materyal Diğer
Otman AS, Demirel H, Sade A. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. H.Ü.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları No: 16. Ankara,1995
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
3
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
3