of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZY-213
Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon
2.0
2.0
0.0
3.0
6.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Hüsamettin Koçak
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pulmoner rehabilitasyon ile ilgili prensipleri öğretmek.
Dersin Hedefleri
Akciğer hastalarının fizyopatolojisini durdurmayı ya da geri döndürmeyi öğretmek
Pulmoner rehabilitasyonda yer alan özel uygulamaları öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Akciğer hastalıklarının kliniğini kavrama
Akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini kavrama,
Akciğer hastalıklarını önleme yöntemlerini öğrenme
Pulmoner rehabilitasyon kavramını öğrenme
Pulmoner rehabilitasyon prensiplerini öğrenme
Akciğer hastalıklarında fizyoterapi değerlendirmesini öğrenme
Akciğer hastalıklarında fizyoterapi uygulamalarını öğrenme
Teorik bilgileri pratik olarak uygulayabilme
Dersin İçeriği
Solunum Sistemi Anatomisi Ve Fizyolojisi
Pulmoner Rehabilitasyon Kavramı Ve Komponentleri
Solunum mekaniği ve kontrolü
Solunum Fonksiyon Testleri
Arteryel Kan Gaz Analizi
Pulmoner Fizyoterapide Değerlendirme
Pulmoner Fizyoterapi Uygulamaları
Rekstriktif AC Hastalıkları Ve Rehabilitasyonu
Obstruktif AC Hastalıkları Ve Rehabilitasyonu
Solunum Yetmezliği ve Tedavisi
Preoperatif- Postoperatif Dönemde Pulmoner Rehabilitasyon Yaklaşımları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Hough A. Physiotherapy in Respiratory Care.Chapman?Hall 2-6 Boundary Row,London,1991.
Materyal
Dokümanlar
Ders notları,slayt sunumları, asetat sunumları ve diğer görsel ve işitsel materyal
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
5
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
5
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
5