of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZY-219
Nörolojik Rehabilitasyon
2.0
2.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Kubilay Güngörer
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu ders öğrenciye; nörolojik rehabilitasyon kapsamında hangi hastalıkların olduğunu ve bu hastalıkların hastanın
fonksiyonel durumunu nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi, sağlık durumunun fiziksel boyutunun değerlendirilmesi,
bununla yakın ilişkisi içinde olan yaşam kalitesini değerlendirmeyi ve bu alandaki rahabilitasyon çalışmalarının
nasıl yapıldığının öğrenilmesini amaçlar
Dersin Hedefleri
1. Nörolojik hastaya nasıl yaklaşılacağı
2. Nörofizyolojik egzersizlerin ne olduğu
3. Nörolojik hastalıklar kapsamındaki hastalıklarının her birinde rehabilitasyonunda neler yapıldığını
öğrenirler.
4. Nörolojik rehabilitasyon kapsamında karşılaşılan komplikasyonların neler olduğunu öğrenirler.
5. Nörolojik hastaların rehabilitasyonunda ortez ve yürümeye yardımcı cihazların neler olduğunu öğrenirler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Nörolojik hastalığı olan bir kişinin fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki açıdan optimal fonksiyon düzeyine
ulaşması için yapılan rehabilitasyon çalışmalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
01 Nörolojik rehabilitasyon nedir?,
02 İnsan Sinir Sistemi,
03 SVO Hastalarında görülen nörolojik bozukluklar,
04 SKY hastalarında görülen nörolojik bozukluklar,
05 MS hastalarında görülen nörolojik bozukluklar ,
06 Ataksi hastalarında görülen nörolojik bozukluklar,
07 ALS hastalarında görülen nörolojik bozukluklar,
08 Kranial sinirler ve işlevleri,
09 GB hastalarına görülen nörolojik bozukluklar,
10 Parkinson hastalarında görülen nörolojik bozukluklar,
11 CP' çocuklarda görülen nörolojik bozukluklar
12 Nörolojik Reahabilitasyon ile ilgili genel bilgiler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
154
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
4
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
5
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
4