of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZY-108
Fizyoterapi Yöntemleri 2
2.0
2.0
0.0
3.0
8.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HANDAN ÇAĞLAR ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI İÇERİSİNDE ELEKTROTERAPİ AJANLARI SICAKLIK AJANLARI VE MASAJ TERAPİSİ İLE İLGİLİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERLİĞİ KAPSAMINDA TEORİK VE PRATİK BECERİLER EDİNMEK
Dersin Hedefleri
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI İÇERİSİNDE ELEKTROTERAPİ AJANLARI SICAKLIK AJANLARI VE MASAJ TERAPİSİ İLE İLGİLİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERLİĞİ KAPSAMINDA TEORİK VE PRATİK BECERİLER EDİNMEK
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik
2 Mevcut sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik
3 Bilgi verici ve etkili bir yolla hastalarla iletişim kurup yapılması gereken işlemleri yapabilirler
4 İlgili sorunları bilimsel veriler doğrultusunda tespit edip çözüm üretirler
Dersin İçeriği
DİADİNAMİK AKIMLAR
ENTERFERANSİYEL AKIMLAR
NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYONU
RUSSİAN AKIMI
HVPGS AKIM
ULRTAREİZ AKIM
KLASİK MASAJ GENEL BİLGİLER
KLASİK MASAJ SIRT BOYUN UYGULAMA
KLASİK MASAJ BEL GLUTEAL UYGULAMA
KLASİK MASAJ ALT EKSTREMİTE AYAK BÖLGESİ UYGULAMA
KLASİK MASAJ KARIN YÜZ UYGULAMA
KLASİK MASAJ ÜST EKSTREMİTE EL BÖLGESİ UYGULAMA
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
16
224
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
6
12
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
244
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
8
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI

MASAJ TEKNİKLERİ KİTABI PROF. DR. İNCİ YÜKSEL
Diğer Kaynaklar
Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI

MASAJ TEKNİKLERİ KİTABI PROF. DR. İNCİ YÜKSEL
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
3
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
0
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
3