of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZY-117
Fizyoterapi Yöntemleri 1
2.0
2.0
0.0
4.0
9.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HANDAN ÇAĞLAR ÇAVDAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste; fizyoterapi yöntemlerinin teoriğinin kazandırılması, ve edinilen bilgileri kullanarak uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Hedefleri
Bu derste; fizyoterapi yöntemlerinin teoriğinin kazandırılması, ve edinilen bilgileri kullanarak uygulamaya geçirilmesi amaçlanmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık bilimleri alanındaki temel bilgilerle donanmış olma ve bu bilgileri uygulamada yetkinlik
2 Mevcut sağlık alanı ile ilgili olarak bilgi ve teknolojiye erişim yolları ve araçlarını kullanmada yetkinlik
3 Bilgi verici ve etkili bir yolla hastalarla iletişim kurup yapılması gereken işlemleri yapabilirler
4 İlgili sorunları bilimsel veriler doğrultusunda tespit edip çözüm üretirler
Dersin İçeriği
Isının fizyolojik özellikleri, Yüzeysel ısı veren ajanlar-hot pack-parafin-infraruj- ultraviyole, Derin ısı veren ajanlar, ultrason, kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi ve uzun dalga diatermi, Soğuk uygulama, Elektroterapinin tanımı, Elektrofizyolojik temel bilgiler, Doğru akım-Galvanik akım, Fonoforez–iyontoforez, Alçak frekanslı akımlar, Orta frekanslı akımlar, Diadinamik akımlar, Vakum tedavisi, Elektrik stimülasyonu, Transkütan elektrik sinir stimülasyonu Fluidoterapi. ESWT, TRAKSİYON, NMES, MASAJ İLKELERİ
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
18
252
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
8
32
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
288
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
9
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
"Fizyoterapide Isı, Işık, Su" Hülya KAYIHAN ve Nur DOLUNAY Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 8, 1992


Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI
Diğer Kaynaklar
"Fizyoterapide Isı, Işık, Su" Hülya KAYIHAN ve Nur DOLUNAY Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 8, 1992


Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI
Materyal
Dokümanlar
"Fizyoterapide Isı, Işık, Su" Hülya KAYIHAN ve Nur DOLUNAY Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları, 8, 1992


Elektroterapide Temel Prensipler ve Klinik Uygulamalar KİTABI PROF. DR. NURAY KIRDI
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
0
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
0
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
3