of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FZY-106
Tedavi Edici hareketler
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Kubilay GÜNGÖRER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrenciye kas iskelet sistemi hastalığı olan bireylerin tedavisinde uygulanması gereken egzersiz yöntemlerinin
neler olduğu, nasıl uygulandığı, egzersizin etkileri, uygulanması ve uygulanmaması gereken durumlar, gebelik ve
yaşlılık gibi durumlar varlığında uygulanabilen egzersizler ve dikkat edilmesi gereken durumlar konusunda bilgi
ve beceri kazandırmaktır.Bununla beraber kardiyovasküler dayanıklık,aerobik,nörofizyolojik ve bölgesel egzersizlerin neler olduğu ve hangi durumlardaki hastalar için uygulanması gerektiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı da hedefler.
Dersin Hedefleri
1. Egzersizin tanımı, uygulanması ve uygulanmaması gereken durumlar
2. Egzersiz tipleri ve uygulanması
3. Egzersiz fizyolojisi
4. Vücut bölümlerine göre egzersiz uygulanması
5. Gebelikte egzersiz uygulamaları
6.kardiyovasküler dayanıklık ve aerobik egzersizler
7.nörofizyolojik egzersziler
8.Yaşlı bireylerde egzersiz uygulamaları
9.Denge ve koordinasyon egzrsizleri konusunda beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Egzersiz tanımlama ve sınıflandırmasını bilir
2.Hastalığa özgü egzersiz tedavisini planlar
3.Egzersiz tiplerini ve etkilerini bilir
Dersin İçeriği
Egzersiz Tanımı, Sınıflandırılması ve Faydaları, Eklem Hareket Açıklığı Egzersizleri, Germe Egzersizleri, Kuvvetlendirme ve Endurans Egzersizleri, Solunum ve Gevşeme Egzersizleri, Postür Egzersizleri, Vertebral Kolona Özel Egzersizler, Skolyoz Egzersizleri, Hasta Mobilizasyonu ve Yürüme Eğitimi Denge ve Koordinasyon Egzersizleri, Pilates, Yoga ve Tai Chi Chuan, Pliometrik ve Propriosepsiyon Egzersizleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
140
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
5
2
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3
3
Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir
0