of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADS-801
Ağız Diş Sağlığı ve Bakımı
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi Hasibe TAŞKIN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere ;
ağız ve diş bakımı bilgisi kazandırmak ,
ağız -diş sağlığı ve beslenme arsındaki ilişkiyi öğretmek
diş anatomisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak
ağız kokusu ve tükürük konularının öğretilmesini amaçlar.
Dersin Hedefleri
Bu ders öğrencilere ;
ağız ve diş bakımı bilgisi kazandırmak ,
ağız -diş sağlığı ve beslenme arsındaki ilişkiyi öğretmek
diş anatomisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak
ağız kokusu ve tükürük konularının öğretilmesini amaçlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
konunun temel noktası ağız hijyeni eğitiminin verilmesi.
Dersin İçeriği
ağız hijyeni ve eğitimi
beslenme ve diş sağlığı
çürük ve sebepleri
dişeti hastalıkları ve sebepleri
mikrobiyal dental plak
tükürük
ağız kokusu
bakıma muhtaç hastalarda ağız hijyeni
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
15
2
30
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
2
30
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
62
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1-Köknel, Ö. Kişilik. 10.Baskı Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul,1983
2-Cüceloğlu D. İnsan İnsana. 4. basım. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993
3- Köknel Ö. Ailede ve Toplumda Ruh Sağlığı
4-Doğan, O. Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Songür Yayınları Ankara, 2002
5-Dökmen, Ü. İletişim Çatışmaları ve Empati. Sistem Yayınları İstanbul,1996
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında, temel düzeyde bilgiye , değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 
2
Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
 
3
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.