of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDS-101
Anatomi
4.0
0.0
0.0
4.0
6.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLAMKOÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İnsan vücudunun normal şekil ve yapısının kavratılması
Dersin Hedefleri
1- Anatomik terminolojiyi kullanabilme becerisi kazandırmak
2- İnsan vücudunu oluşturan sistemlerin normal şekil ve yapısının öğrenilmesini sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Anatomik terimleri öğrenir
2- Hareket sistemi (kemik, kas, eklem) anatomisini öğrenir
3- Dolaşım sistemi anatomisini öğrenir
4- Sindirim sistemi anatomisini öğrenir
5- Solunum sistemi anatomisini öğrenir
6- Üriner sistem anatomisini öğrenir
7- Kadın üreme sistemi anatomisini öğrenir
8- Erkek üreme sistemi anatomisini öğrenir
9- Endokrin sistem anatomisini öğrenir
10- Sinir sistemi anatomisini öğrenir
11- Duyu organları anatomisini öğrenir
Dersin İçeriği
Anatomik terimler, Hareket sistemi (kemik, kas, eklem) anatomisi, Dolaşım sistemi anatomisi, Sindirim sistemi anatomisi, Solunum sistemi anatomisi, Üriner sistem anatomisi, Kadın üreme sistemi anatomisi, Erkek üreme sistemi anatomisi, Endokrin sistem anatomisi, Sinir sistemi anatomisi, Duyu organları anatomisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
4
48
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
1
20
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
134
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar
Arşive öğretim elemanı tarafından yüklenen kaynak ders notları
Materyal
Dokümanlar
Ders notu

Kaynak kitaplar
Ödevler
Bir tane ödev
Sınavlar
Ara sınav


Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar.
0
2
İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
2
3
Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.
3