of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDS-104
Hastalıklar Bilgisi
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLANKOÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hastalıklar Bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve tekniklerle ilgili olarak teorik bilgi vermek, öğrendiği bu bilgileri uygulayabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Hedefleri
1- Hastalıkları tanımlayabilme,
2- Hastalıklara ait belirti ve bulguların neler olduğunu ifade edebilme,
3- Hastalıkların tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma,
4- Sağlık ekibi üyeleri ile etkin iletişim kurabilme
5- Edindiği bilgileri hasta eğitiminde kullanabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Hastalıkları tanımlayabilme,
2- Hastalıklara ait belirti ve bulguların neler olduğunu ifade edebilme,
3- Hastalıkların tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma,
4- Sağlık ekibi üyeleri ile etkin iletişim kurabilme
5- Edindiği bilgileri hasta eğitiminde kullanabilme
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Solunum Sistemi Hastalıkları, Kardiovasküler Sistem Hastalıkları, Üriner Sistem Hastalıkları, , Endokrin Sistem Hastalıkları, Kan Hastalıkları, Sinir sistemi hastalıkları, Neoplastik Hastalıklar, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
15
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
20
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
25
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
148
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İçerik ağacı ve sunumlar
Diğer Kaynaklar
Tüm dahiliye Kitapları. Sevim Dursun, Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakım. Vehbi Koç Vakfı Sanerc Yayınları. İstanbul 2003.
Materyal
Dokümanlar
PPT sunumları
Ödevler
1. ödev: Diyebet mellitus
2. ödev: Siroz
Sınavlar
Ara sınav : 20-26.04.2011
Final sınavı: 11-12.06.2011
Bütünleme sınavı: 21-22.06.2011
Materyal Diğer
kanaat notu
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar.
3
2
İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
3
3
Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.
3