of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDS-202
Tıbbi Deontoloji ve Etik
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Dr. Rahime ASLANKOÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mesleki açıdan deontoloji ve etik kavram ve ilkeleri öğrenmek.
Dersin Hedefleri
1.Tıbbi Deontolojinin Önemi
2.Mesleki çalışmalarda Tıbbi Etik
3.Hastane Etik Kurulları
4.Tıbbi etik standartları
5.Hasta ve sağlık çalışanlarının hakları
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Deontoloji Ve Tıbbi Etik Kavramları Ve Tanımlamaları
2.Tıbbi Deontolojinin Tıp Eğitimi Açısından Önemi
3.Felsefi Yaklaşımların Işığında Tıbbi Etik Kavramları Ve Tanımlamaları
4.Temel Tıp Etiği İlkeleri
5.Temel Tıp Etiği Kuralları
6.Klinik Etik
7.Hastane Etik Kurulları
8.Tibbi Deontoloji Nizamnamesi
9.Hasta Hakları Yönetmeliği
Dersin İçeriği
Tıbbi Deontolojinin Önemi,Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Uygulamalar,Ülkemizde Tıbbi Deontoloji ve Tıbbi Etik Eğitimi,Temel Tıp Etiği İlkeleri ve kuralları,Yaşam ile ilgili etik konular,Biyoetik Eğitimi,Hasta Hakları Yönetmeliği.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
1
14
14
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
14
14
Ödev
1
15
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
2
10
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
25
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
2
15
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
124
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İçerik ağacı ve sunumlar
Diğer Kaynaklar
1.Dr.Hamiyet KARAKAYA. Hastane Etîk Kurullarının Tarihçesi, Yapısı ve İşlevleri Üzerine. T Klin Tıbbi Etik 1993, 1
2.Nermin ERSOY. Biyoetik Eğitimi: Gereği, Amaçları. TKlin Tıbbi Etik 1996, 4
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Birinci Ödev
İkinci Ödev
Sınavlar
ARASINAV
FİNAL SINAVI
Materyal Diğer
Tartışma konuları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar.
4
2
İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
3
3
Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.
4