of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDS-211
Sağlık Mevzuatı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör Kübra Ağırkaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
Dersin Hedefleri
Hukukun temel kavramlarını öğrenmek
Sağlık hizmetlerine ilişkin temel ve ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
Güncel mevzuata ulaşabilmek
Mevzuatı yorumlayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler;
Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Milletlerarası Antlaşmalar,tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuat ile dolaylı ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Güncel mevzuata ulaşabilmeyi ve mevzuatı yorumlayabilmeyi öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği
Hukukun temel kavramları
Anayasanın sağlıkla ilgili hükümleri
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
108
Yıliçiin Başarıya Oranı
80
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
20
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim Elemanı Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Araştırıcıların ürettikleri bilgilerin düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde ilgililere iletilmesi sağlar.
3
2
İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
3
3
Hastaları tıbbi hizmetlerin işleyişi ve hastanenin genel işleyişi konularında bilgilendirme ile ilgili halkla ilişkiler görevlerini yürütür.
2