of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDS-211
Sağlık Mevzuatı
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Kübra Ağırkaya
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sağlık hizmetlerine ilişkin yasal düzenlemelerin incelenmesidir.
Dersin Hedefleri
Hukukun temel kavramlarını öğrenmek
Sağlık hizmetlerine ilişkin temel ve ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak
Güncel mevzuata ulaşabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler;
Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Milletlerarası Antlaşmalar,tüzük, yönetmelik ve yönerge kavramları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Sağlık hizmetleri ile ilgili temel mevzuat ile dolaylı ilişkili mevzuat hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Güncel mevzuata ulaşabilmeyi ve mevzuatı yorumlayabilmeyi öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği
Hukukun temel kavramları
Anayasanın sağlıkla ilgili hükümleri
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
Aile Hekimliği Kanunu ve Yönetmeliği
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
Özel hastanelere ilişkin düzenlemeler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
20
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
20
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
80
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğretim Elemanı Ders Notları
Teaching staff lecture notes
Diğer Kaynaklar
Öğretim Elemanı Ders Notları
Teaching staff lecture notes
Materyal
Dokümanlar
Öğretim Elemanı Ders Notları
Teaching staff lecture notes
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tıbbi tanıtım ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 
2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
 
3
Mesleği ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirir.