of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-106
Hukuk Dili ve Adli Yazışma
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Dersin amacı hukuk literatöründe sıkça kullanılan sözlük ve terimlerin öğretilmesi, adli ve idari makamların birbirleriyle ve diğer kurumlarla yaptıkları yazışma usul ve şekillerinin (dilekçe çeşitleri, müzekkere, vs.)öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin hukuk dilini ve adli yazışma usullerine öğrenmelerini sağlayarak, ileride edineceği meslekte ve günlük yaşamında yazışma kurallarına uygun bir şekilde kullanmalarını sağlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Mevcut yasalardaki hukuk dilini öğrenebilme
2.Hukuk terimlerini anlama ve cümle içerisinde kullanabilme
3.Adli yazışma kurallarını öğrenme ve usulüne uygun kullanabilme
4.Edineceği görevlerde doğru bir şekilde tutanak tutabilme, müzekkere vs yazabilme.
5.Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanabilme
Dersin İçeriği
Hukuk dili, mevzuat dili, hak arama hürriyeti ve dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, adli, idari yazışmalar, dilekçe, tutanak, müzekkere, sözleşme örnekleri vs.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
80
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Diğer Kaynaklar
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.