of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-112
Tebligat Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Tebligat, hukuki sonuçlar doğurması bakımından çok önemli bir işlemdir. Bu nedenle sıkı kurallara bağlanmıştır. Usulüne uygun yapılmadığı takdirde o tebligata bağlı olarak yapılan işlemler geçerli olmaz.

Örneğin, Tebliğ yapılmadıkça, temyiz ve itiraz gibi yasa yollarına başvurma süreleri işlemeye başlamaz. Dolayısıyla verilen kararın kesinleşmesi için tebligatın usulüne uygun olarak yapılmış olması gerekir.

Ödeme (icra) emirleri de tebliğ edilmedikçe haciz süreci başlamaz. Mahkemelerde taraflara davetiye tebliğ edilmedikçe yakalama emri çıkarılamaz. Örnekler çoğaltılabilir.

Tebligatın yapılamaması, nedeniyle hukuki işlemlerin sonuç doğuramaması toplum vicdanını yaralar. Hak sahipleri haklarını hukuki yollardan değil de kendiliğinden hak alma denilen yasadışı yollara başvurmaya kalkar, toplumda kargaşa ve anarşi meydana gelir. O ülkede hukuk düzeninden söz edilemez.

Dolayısıyla hukuk devleti olan ülkemizde yargılama faaliyetinin düzgün yapılması ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ileride katiplik gibi mesleklere gelecek olan öğrencilerimize tebligat hukuku en doğru şekilde aktarılmaya çalışılmaktadır.
Dersin Hedefleri
Hukuk eğitimi alan okulumuz öğrencilerine, ileride katip, infaz koruma memuru, mübaşir ve dgs sınavıyla lisans tamamlayıp hakimlik, kaymakamlık ve daha da iyi görevlere gelebilmeleri için sağlıklı şekilde Tebligat Hukuku bilgisi vermek.
Ayrıca bu görevlere geldikleri zaman usulüne uygun tebligat yapılması sağlanarak; uzayan yargı süreçlerinin, hak kayıplarının önüne geçmek ve kaynakların heba olmasının önüne geçmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
Yazarlar: Yrd.Doç.Dr. Emel HANAĞASI (Ünite 1-4)
Prof.Dr. Muhammed ÖZEKES (Ünite 5-8)
T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3175
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2067
Dersin İçeriği
Kimlerin tebligat yapabileceği, tebligatın nasıl yapıldığı, yurtdışında tebligat usulü, ilanen tebligat, kazai tebligat, mali tebligat, idari tebligat, tebligata ödenecek ücret ve masraflar, veli ve kanuni temsilcilere tebligat, tüzel kişilere ve ticarethaneler tebligat, tebliğ mazbatası ve önemi, tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden kaçınma, tebligat hakkındaki cezai hükümler bu ders kapsamında ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
74
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Yargı Örgütü, Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Hilal Ünal Kaya, Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.