of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-114
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Adalet meslek yüksek okulu mezunlarına, iş hayatlarında, avukat veya noter yanında çalışırken yahut farklı alanlarda bile birçok kez karşı karşıya gelebilecek Avukatlık ve Noterlik işlemleri hakkında yeterli derecede bilgi verilmesi amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Mezunların Avukat ve Noterlik işlemleri hakkında mesleki ve hukuki bilgi kazanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Avukatlık ve Noterlik hukukuna ilişkin yeterli düzeyde bilgi edinilmesi.
Dersin İçeriği
Avukatlık hukuku, avukat olabilmenin koşulları, avukatlık sözleşmesi, avukatın hak ve yükümlülükleri, avukatlık mesleğinin örgütleri, avukatın sorumluluğu, noterlik hukuku, noterliklerin kurulması ve mesleğe giriş ve sona erme, noterlerin hak ve yükümlülükleri, noter işlemleri ve noterlerin sorumluluğu
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
97
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana,
-Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Diğer Kaynaklar
-Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana,
-Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Materyal
Dokümanlar
-Yrd.Doç.Dr. T.Polat İŞOĞLU, Avukatlık ve Kalem Mevzuatı, Adana,
-Av.Süleyman Çetin, Dr.Öğr.Üyesi Derya Ateş, Avukatlık ve Noterlik Hukuku,
-Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları,
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.