of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-120
Büro Yönetimi ve Halkla İlişkiler
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Seda Acar
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları tanıtmak ve etkin bir büro yönetimi için gerekli becerileri kazandırmak
Dersin Hedefleri
Büro ve büro yönetimiyle ilgili kavramları tanıtmak; büro yönetiminde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi vermek, bürolarda kriz ve stres yönetimi becerisi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Büro yönetimiyle ilgili kavramları tanımak, etkin bir büro yönetimi için gerekli becerileri kazanmak, krizi ve stres yönetimi becerisi edinmek
Dersin İçeriği
Büro ve büro yönetimi kavramları, büro yönetiminde planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim faaliyetleri, bürolarda kriz ve stres yönetimi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
8
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
115
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Öztürk Başpınar,N. ve Bayramlı, Ünver Ü.(2012)"Büro Yönetimi", 5. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık.
Topaloğlu, M. ve Koç, H. (2005)"Büro Yönetimi: Kavramlar ve ilkeler", 3.basım, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Göral, R. (2006) "Büro Yönetimi", 2.basım, Ankara: Nobel yayıncılık.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0