of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-115
Temel Hukuk
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hukukun ne olduğu ve ne olması gerektiği, hukukun temeli, hukukun kaynakları, hukukun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece öğrencilere hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları öğretmek,
2- Hukukun evrensel niteliğini öğretmek,
3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
5-Hukuk dallarını öğreterek, ayırt edebilmelerini sağlamak,
6-Hukuki konularda çözüm üretme yeteneklerini artırarak uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavramalarına yardımcı olmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders sonunda öğrencilerin hukuk kavramı ve hukuk ile ilgili tanımları öğrenmesi ve kullanabilmesi, hukukun evrensel nitelikleri hakkında bilgi sahibi olması, hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olarak bizim hukuk sistemimiz hakkında bilgi sahibi olmaları, hukuk metinlerine ne şekilde ulaşacakları konusunda bilgi sahibi olma, hukuk dallarını ayırt edebilme ve hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavramaları öğrenme çıktıları olarak hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Hukukun doğuşu ve tarihsel gelişimi ile yazılı ve yazısız kaynakları hakkında bilgi verilmekte, hukuk sistemleri anlatılarak hukuk sistematiğine uygun şekilde temel ve evrensel nitelikli hukuki kavramlar verilmektedir. Daha sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, hukukun dallara (kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın yapılmasında rol oynayan ana özellikler ve teoriler ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
124
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa.
2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
4) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
5) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı)
6) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
7) Danıştay Dergileri
8) Yargıtay Dergileri
9) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
10) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
11) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
12) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim
13) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr
14) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
15) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr
16) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr

1- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa.
2- Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
3- İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
4- UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı)
5- Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
6-Danıştay Dergileri
7- Yargıtay Dergileri
8- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
9- Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
10- Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
11- Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr
12-Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
13- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr
14- Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Diğer Kaynaklar
1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa.
2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
4) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
5) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı)
6) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
7) Danıştay Dergileri
8) Yargıtay Dergileri
9) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
10) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
11) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
12) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim
13) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr
14) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
15) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr
16) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr

1- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa.
2- Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
3- İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
4- UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı)
5- Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
6-Danıştay Dergileri
7- Yargıtay Dergileri
8- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
9- Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
10- Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
11- Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr
12-Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
13- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr
14- Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Materyal
Dokümanlar
1) Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa.
2) Ömer ANAYURT, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
3) Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
4) İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
5) UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı)
6) Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
7) Danıştay Dergileri
8) Yargıtay Dergileri
9) Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
10) Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
11) Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
12) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim
13) Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr
14) Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
15) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr
16) Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr

1- Kemal GÖZLER, Hukuka Giriş, Ekin Yayınevi, Bursa.
2- Fatih BİLGİLİ-Ertan DEMİRKAPI, Hukukun Temel Kavramları, Bursa.
3- İsmail KAYAR-İlhan ÜZÜLMEZ, Hukukun Temel Kavramları, Ankara.
4- UYAP Mevzuat Programı (Adalet Bakanlığı)
5- Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi
6-Danıştay Dergileri
7- Yargıtay Dergileri
8- Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
9- Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
10- Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
11- Resmi Gazete, www.resmigazete.gov.tr
12-Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
13- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.echr.coe.int/echr
14- Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
5
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
5
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
4