of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-116
Etkili Konuşma ve İletişim
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Güzel ve etkili konuşmanın yol ve usulleri öğretilerek
konuşma kabiliyetini geliştirmek, dili etkili bir iletişim aracı olarak kullanma alışkanlığını kazandırmak, mezun olduktan sonra öğrencilerin işlerinde başarılı olması ve insan ilişkilerini bilinçli yönlendirebilme yeteneğine kavuşmalarıdır.
Dersin Hedefleri
Güzel ve etkili konuşmanın yol ve usulleri öğretilerek konuşma kabiliyetini geliştirmek, dili etkili bir iletişim aracı olarak kullanma alışkanlığını kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türkçenin ses yapısı kavranır, buna uygun telaffuz (diksiyon) becerileri kazanılır.
Dinleme ve konuşma becerilerinin özellikleri öğrenilerek kullanılır.
Sözlü anlatım türleri öğrenilir ve hayatta başarıyla uygulanır.
Topluluk karşısında konuşma yolları öğrenilerek uygulama yoluna gidilir.
Dersin İçeriği
Konuşmanın temel prensipleri, Konuşma Sırasında Dikkat edilmesi gerekenler, Güzel ve Tesirli Konuşma Nedir? Konuşma Kabiliyetinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Türkçenin Doğru Telâffuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Ses Değerinin Yükseltilmesi ve Korunması İçin Yapılması Gereken Uygulamalar, Diksiyon Alıştırmaları, Konuşma Bozuklukları ve
Giderilmesi, Konuşma Türleri, Hitabet, Tartışma (Açık Oturum, Sempozyum, Panel, Forum, Münazara, Kolokyum, Konferans), Etkili
Dinleme, Not Alma Yöntem ve Teknikleri, Sese Dayalı Dil Yanlışları, Kendini ifade etme, Birebir Konuşmalarda etkili iletişim. İletişimde anlaşılabilirlik, Soru ve Cevap Yöntemleri, Dikkat Toplama, Konuşmada beden kullanımı, Etkin Dinleme ve Kendini Dinletebilme, İkna Etme, Doğaçlama konuları işlenmektedir
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
14
3
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
YAMAN, E, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.
Diksiyon tekerlemeleri
Diğer Kaynaklar
İmlâ Kılavuzu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0