of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-122
Eşya Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Mehmet ALTUNKAYA
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere eşya hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
Dersin Hedefleri
Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
Eşya Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
Olay çalışması yapabilir
Zilyetlik ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
Eşya Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
Olay çalışması yapabilir
Zilyetlik ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin İçeriği
Eşya hukukunun kapsamı, zilyetlik, zilyetliğin kazanılması, kaybı, korunması, zilyetlik çeşitleri, tapu siciline tescil, ilkeler, tapu siline yapılan kayıtların etkisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
96
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut, 2009, Eşya Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar
Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin, 2009, Eşya Hukuku, Vedat Yayınevi, İstanbul
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0