of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-123
Medeni Hukuk l
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Burcu ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Medeni Hukuk temel kavramlarını tanıma, kavrama ve yorumlama yeteneği kazanma ve gerçek ve tüzel kişilerin her yönüyle hukuki ilişkilerini ve sonuçlarını ortaya koyabilme
Dersin Hedefleri
1) Medeni Hukukun temel konularını bilecektir. 2) Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilecektir 3) Sorunlara çözüm üretebilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Medeni Hukukun temel konularını bilir. 2) Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilir 3) Sorunlara çözüm üretebilir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Medeni hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerdir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
2
9
18
Devam
0
0
Sunum
1
9
9
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
123
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku, Jale AKİPEK/ Turgut AKINTÜRK/Derya ATEŞ, 12. Bası, İstanbul, 2016.
Diğer Kaynaklar
Medeni Hukuk, OĞUZMAN/BARLAS, İstanbul, 2016.
Medeni Hukukun Temel Kavramları, Bilge ÖZTAN, Ankara, 2016.
Mustafa DURAL/Tufan ÖĞÜZ,Türk Özel Hukuku 1: Temel Kavramlar ve Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri, İstanbul, 2016.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
5
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
5
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
4