of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-212
İdari Yargı İşlemleri ve Uygulamaları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Kamu görevlisi kavramı, Memurluk statüsü, memurluk hukuki rejimi, kamu malı kavramı, kamu malı ilkeleri ve özellikleri, idarenin mal edinme usulleri, kamulaştırma, idarenin kusurlu sorumluluğu, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin siyasi denetimi, idarenin idari denetimi, idarenin bağımsız organlar tarafından denetimi, idare hukuku ve idari yargı konularında pratik çalışma konularında öğrencinin yetkinliğini sağlamak.
Dersin Hedefleri
Kamu görevlisi kavramı, Memurluk statüsü, memurluk hukuki rejimi, kamu malı kavramı, kamu malı ilkeleri ve özellikleri, idarenin mal edinme usulleri, kamulaştırma, idarenin kusurlu sorumluluğu, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin siyasi denetimi, idarenin idari denetimi, idarenin bağımsız organlar tarafından denetimi, idare hukuku ve idari yargı konularında pratik çalışma konularında öğrencinin yetkinliğini sağlamak dersin hedefini oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrencinin gerek gündeolik hayatı gerek meslek hayatında kamu idarelerinde ve idai yargı kuruluşlarında karşılaştığı olay ve sorunlara çözüm üretebilmesi, öğrencinin teorik bilgilerini pratiğe dökebilmesi dersin temel çıktısını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Kamu görevlisi kavramı, Memurluk statüsü, memurluk hukuki rejimi, kamu malı kavramı, kamu malı ilkeleri ve özellikleri, idarenin mal edinme usulleri, kamulaştırma, idarenin kusurlu sorumluluğu, idarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin siyasi denetimi, idarenin idari denetimi, idarenin bağımsız organlar tarafından denetimi, idare hukuku ve idari yargı konularında pratik çalışmalar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
5
5
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
91
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
1-İdare Hukukuna Giriş, Kemal GÖZLER
2-İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Oğuz SANCAKDAR
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
 
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
 
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.