of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-215
Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Yardımcıları
Doç. Dr. Süleyman DOST
Dersin Amacı
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilgi edinmek
Dersin Hedefleri
Alternatif uyuşmazlık çözüm kuralları hakkında bilgi edinmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Arabuluculuk ve tahkim kavramlarının öğrenilmesi
2-Arabuluculuk ve tahkim kurallarının öğrenilmesi
3-Arabuluculuk ve tahkim sisteminin uygulanması
Dersin İçeriği
1-Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
2-Arabuluculuk kavramı
3-Arabuluculuk temel ilkeleri
4-Arabuluculuk aşamaları
5-Arabuculuk mevzuatı
6-Arabuculukta etik
7-Tahkim kavramı
8-Tahkim türleri
9-HMK'da tahkim
10-MTK'da tahkim
11-Tahkim kararlarının uygulanması
12-Yabancı tahkim kararlarının uygulanması
13-Uygulama
14-Uygulama
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
97
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013.
2-Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı, 2019.
Diğer Kaynaklar
1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013.
2-Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı, 2019.
Materyal
Dokümanlar
1- Mustafa Serdar ÖZBEK, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013.
2-Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı, 2019.
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
4
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
3
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
4