of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-217
Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Uygulamaları
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencilerin karşılaştığı en büyük problemlerden biri derste anlatılan teorik bilgilerin somutlaştırılması ve uygulamaya geçirilmesidir. Bu problemin üstesinden pratik derslerinin yapılmasıyla gelinebilmektedir. Dersin amacı edinilen teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini sağlayarak pekiştirilmesidir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin Ceza Hukuku Dersinde ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersinde öğrendiklerini gerek uygulama çalışmaları ile gerekse Yargıtay Kararları ile pekiştirmelerini sağlamaktır. Böylece mesleki yaşamda olaylara pratik bakış açısı gelişecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ceza Hukukunda ve Ceza Muhakemesinde anlatılan teorik bilgilerin somutlaştırılması sağlanacaktır.
Teorik bilgiler pratiğe dökülerek pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi ile ilgili mesleki yaşamda karşılaşılan olaylara uygulama yetisi kazanacaktır.
Öğrenciler, olay ve yargı kararlarını inceleme yetisi kazanarak Olaylara pratik çözüm yöntemi ile bakma alışkanlığını geliştirecektir.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin ceza hukuku genel hükümler ile Ceza muhakemesi hukuku derslerinde görmüş oldukları teorik konuların örnek olay çözümleri dersin konusunu oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
1
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
1
14
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
1
1
1
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
60
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
1
Toplam İşyükü/Saat
115
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı Ed.Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Seçkin yayıncılık
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulama Çalışması ve Test Soruları Mustafa ÖZEN, Adalet Yayınevi
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Ve Bilişim Hukuku Uygulama Çalışmaları Murat Volkan DÜLGER Seçkin Yayıncılık
CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA KİTABI Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Hakan Hakeri Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları
Veli Özer Özbek Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları
Yargı Kararları
Diğer Kaynaklar
Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı Ed.Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Seçkin yayıncılık
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulama Çalışması ve Test Soruları Mustafa ÖZEN, Adalet Yayınevi
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Ve Bilişim Hukuku Uygulama Çalışmaları Murat Volkan DÜLGER Seçkin Yayıncılık
CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA KİTABI Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Hakan Hakeri Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları
Veli Özer Özbek Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları
Yargı Kararları
Materyal
Dokümanlar
Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı Ed.Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Seçkin yayıncılık
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulama Çalışması ve Test Soruları Mustafa ÖZEN, Adalet Yayınevi
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Ve Bilişim Hukuku Uygulama Çalışmaları Murat Volkan DÜLGER Seçkin Yayıncılık
CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA KİTABI Prof. Dr. Adem SÖZÜER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Hakan Hakeri Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları
Veli Özer Özbek Ceza Hukuku Pratik Çalışmaları
Yargı Kararları
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
2
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
2
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
2