of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-221
Polis ve Özel Güvenlik Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencinin kolluğun Türkiye’de nasıl teşkilatlandığı, kolluk güçleri arasındaki yetki ilişkileri, kolluğun önleme ve koğuşturma görevleri, kolluğun görev ve yetkileri, mesleğe kabul ve yerleştirilmesi konularında bilgi sahibi olması
Dersin Hedefleri
Öğrencinin adli ve idari kolluk hususunda bilgi sahibi olması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Kolluk teşkilatı konusunda genel bilgi sahibi olma
2- Kolluk güçleri arasındaki yetki ilişkileri konusunda bilgi edindirme
3- Kolluğun görevleri konusunda bilgi sahibi olma
4- Kolluğun yetkileri konusunda bilgi sahibi olma
5- Kolluğun mesleğe kabulü ve yerleştirilmesi konularında bilgi sahibi olma
6- Polis ve Özel Güvenlik personelinin bireylerle olan hukuki ilişkilerini öğrenebilme
7- Polis ve Özel Güvenlik personeli olmak isteyenleri yeterli hukuki donatıma ulaştırabilme
Dersin İçeriği
Ders kapsamında Kolluk ve Polis, Poliste Rütbeler ve Hiyerarşik İlişkiler, Kolluk Çeşitleri ve Hizmetleri, Emniyet Teşkilatının Yapısı ve Yönetim Sistemi, Polisin Hizmet Sahasını Göre Teşkilatlanması, Polisin Hizmet Türüne Göre Teşkilatlanması, Yetki Kavramı ve Polisin Yetki Kullanımı, Polisin Genel Olarak Görevleri, Polisin 5559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'ndan Kaynaklanan Önleyici Görev ve Yetkileri, Özel güvenlik ve kişi hakları, Özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için yasal durum ve gerekler, Özel güvenlik izni, Özel Güvenlik Görevlileri, şirket ve eğitim merkezleri kurucu ve yöneticilerinin taşıması gereken şartlar, Özel güvenlikten güvenlik hizmetlerinde yararlanılması, Özel Güvenlik Görevlilerinin 5188 sayılı kanundan kaynaklanan yetkileri, Özel Güvenlik Görevlilerinin sevk ve idare düzeni, Özel Güvenlik Görevlilerinin ilgili diğer kuruluşlarla ilişkileri, Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma için yerine getirmesi gerekenle toplu bakış; hak, yetki ve yükümlülükler Özel Güvenlik Görevlilerinin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk, Özel Güvenlik Görevlilerinin görevinin sona ermesi ve sonuçları Özel Güvenlik Görevlilerinin soruşturulması usulü Özel güvenlikte uyulması kural ve yasaklara uymanın yaptırımlar, Özel Güvenlik Görevlilerinin suç işlemesi yada kendisine karşı işlenen suçlara ilişkin hukuksal durum konuları işlenmektedir. Dersin sonunda öğrencinin kolluğun Türkiye’de nasıl teşkilatlandığı, kolluk güçleri arasındaki yetki ilişkileri, kolluğun önleme ve kovuşturma görevleri, kolluğun görev ve yetkileri, mesleğe kabul ve yerleştirilmesi konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
97
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ders notları
Ana kaynak:
2.Oğuz SANCAKDAR, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Ankara-2011
Diğer Kaynaklar
1. Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr
2. Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr
3. Yargıtay Resmi İnternet Sitesi, www.yargitay.gov.tr
4. Resmi Gazete, www.basbakanlik.gov.tr
5. Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi Resmi İnternet Sitesi, www.tbmm.gov.tr
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0