of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-222
Adli Tıp
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Adli ölüm olgularının bulgu ve kanıtlarını değerlendirme yetisini geliştirmektir.
Dersin Hedefleri
adli ölüm olgularının bulgularını analiz edebilir.
adli kanıtları değerlendirebilir.
ahlaka karşı yapılan fiilleri tanımlayabilir.
adli rapor yazabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
adli ölüm olgularının bulgularını analiz edebilir.
adli kanıtları değerlendirebilir.
ahlaka karşı yapılan fiilleri tanımlayabilir.
adli rapor yazabilir.
Dersin İçeriği
Ölüm, ölümün erken belirtileri, ölümün geç belirtileri, çürümenin istisnaları, keşif, otopsi, asfiksiler, yaralar, adli rapor, yanma tekniği, çocuk öldürmeler, ahlaka karşı yapılan fiiller, patolojik ölümler, çocuk istismarı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
16
16
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Soysal, Z. 1999; Adli Otopsi Cilt I-II-III, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Yayınları, İstanbul
Diğer Kaynaklar
Tunalı, İ. 2001; Adli Tıp, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Robinson, S. P. 1996; Principles of Forensic Medicine, Oxford University Press
Polat, O. 2009; Klinik Adli Tıp - Adli Tıp Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0