of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-225
Hızlı Okuma Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Salih Korkmaz
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencilere okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmada anlayarak ve hızlı okumanın tekniği hakkında bilgi ve beceri kazandırma, öğrencilerin her türlü okuma durumlarını başarı ile gerçekleştirmede yöntem bilgi ve becerisi kazanmalarının yanı sıra gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken gözlerimize daha etkin bir üretim kazandırmayı ve bütün bunlarla görme ve algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.
Dersin Hedefleri
1-Daha hızlı ve etkin görme ve algımanın sağlanması
2-Görsel algılama düzeyi geliştirerek okuma
3-Anlama düzeylerini yükseltmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Bu dersi alan öğrenci, yazılı metinleri, derste öğretilen teknikleri öğrenmeden önceki durumuna göre daha hızlı okuyabilir ve daha etkin anlayabilir.
2- okuma kavramı ve okumanın unsurları hakkında bilgi sahibi olma
3- Okumada etkili olan unsurların neler olduğunu bilme
4- Okuma hızını yüksek seviyelere çıkarabilme
5- Okumaya başlarken gerekli hazırlıkların neler olduğunu bilme ve bu hazırlıkları yapabilme
6- Okurken konstrasyonun dağılmasını önleme
7- Okuma hızının ve anlama oranının yükselmesi ile özgüvendeki artışı farketme
8- Kişisel potansiyeli geliştirerek hayat boyu kullanılabilecek bir beceriye sahip olma
9- Mesleğe giriş için yapılan (DGS, KPSS) sınavlarında hızlı okuma teknikleri ile zamandan tasarruf sağlayabilirler.
Dersin İçeriği
Mevcut okuma alışkanlığınızın değerlendirilmesi, hedef belirleme, hızlı okuma tekniklerinin kapsamı, okuma frenleri ve bunlardan kurtuluş yolları, pratik okumanın püf noktaları, 80/20 kuralı ve hızlı anlama, okuma, göz ve beyin ilişkisi, sol beyin/sağ beyin ilişkisi, hızlı okuma göz egzersizleri, blok okuma çalışmaları, donanım geliştirme alıştırmaları, zihni okumaya hazırlama ve konsantrasyon sağlayarak anlama, belleğimizden yararlanma, yüksek motivasyon ve konsantrasyonla okuma, mevcut okuma gelişimlerinin değerlendirmesi girmektedir. Dersin sonunda okuma, anlama ve kavrama hızını yükseltmek, dikkat ve konsantrasyonu artmış öğrenciler yetiştirilerek, gerek ders çalışırken gerekse günlük hayatta kitap okurken veya mesleğe giriş için yapılan (DGS, KPSS) sınavlarında hızlı okuma teknikleri ile zamandan tasarruf sağlayabilen, okuduklarını daha konsantre, etkin ve hızlı bir şekilde özümseyen, değerlendiren ve daha iyi akılda tutan, verimli bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
14
2
28
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
14
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
99
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Anthony Rain, Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri, Ankara.
2- MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), Etkin ve Hızlı Okuma, Ankara
Diğer Kaynaklar
Metronom ritm programı
Labirent egzersizleri
Metin okuma anlama anlama egzersizleri
Kronometre kullanma bilgisi
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0