of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-226
İmar Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere imar planlamaları ve uygulamaları hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin Hedefleri
1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir.
2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir.
3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir.
4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir.
5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir.
2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir.
3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir.
4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir.
5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.
Dersin İçeriği
İmar hukukunun tanımı, imar hukukunun kaynakları, imar hukukunun idare hukuku içinde yeri, Türkiye'de plânlama kademeleri, plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar, imar hukukunun tarihi, 3194 sayılı İmar Kanunu, diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelemesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
112
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1-Mengi, A. ve Keleş, R. 2003; İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara.
2-Kalabalık, H., 2009, İmar Hukuku Dersleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
1
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
2
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
2