of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-228
Staj II
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Salih KORKMAZ
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Kurum stajı genel olarak, adli birimlerinin idari ve yargısal fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini adli kuruluşlarının yargısal ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
Dersin Hedefleri
Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde özel veya kamu sağlık kuruluşlarında tam zamanlı mesleki uygulama yapılmas
Dersin Öğrenme Çıktıları
İdari mali, tıbbi ve teknik birimlerdeki mesleki uygulamaları kavrar. Hastaya randevu verir. Hastanın kayıt işlemlerini yapar. Hasta ve yakınları ile etkin iletişim kurar. Kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları yazar . Mali ve teknik birimlerdeki personel ile uyumlu çalışmasının önemini anlar. Hastanedeki rolünü ve önemini kavrar.
Dersin İçeriği
Kurum stajı genel olarak, adli birimlerinin idari ve yargısal fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini adli kuruluşlarının yargısal ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
100
100
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
30
4
120
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
100
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
İlgili Mevzuat.
Diğer Kaynaklar
İlgili Mevzuat.
Materyal
Dokümanlar
İlgili Mevzuat.
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
0
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
0
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
0