of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ADL-232
Medeni Usul Hukuku II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere medeni usul hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
Dersin Hedefleri
Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
Olay çalışması yapabilir
Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
Olay çalışması yapabilir
Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin İçeriği
Deliller, Kesin deliller, Takdiri deliller, Yargılama ve hüküm, Sözlü yargılama usulü, Davada özel durumlar (dava arkadaşlığı, bekletici sorun, davaya müdahale, davanın ihbarı), Davanın kabulü, sulh, feragat, Karşılık dava, ıslah, İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler, delillerin tespiti, Kanun yolları (Temyiz, Karar düzeltme), Kesin hüküm, Özel yargılama usulleri, Özel mahkemeler, Hakimlerin hukuki sorumluluğu, Tahkim
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
106
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
Diğer Kaynaklar
Yılmaz, E./Arslan, R. 2008, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Yayınevi, Ankara
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak.
2
2
Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek.
2
3
Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek.
5